Sorggrupper i Holstebro

Har du brug for at få bearbejdet en sorg, eller kender du nogen, som har det svært, fordi vedkommende har mistet en nær pårørende, er det muligt at tilmelde sig en sorggruppe i Holstebro.

Sorggruppen er et tilbud til efterladte. Grupperne vejledes af erfarne frivillige, som er kvalificerede til opgaven. Der er ikke tale om terapeutisk behandling, men om hjælp til selvhjælp.

Grupperne mødes ca. 2 timer hver anden mandag i Ellebæk Kirkes lokaler, Beethovensvej 22 – nogle gange i dagtimerne, andre gange om aftenen.

Oplysninger om deltagelse i en af grupperne kan indhentes hos:
Sorg-gruppeleder Vagn Ove Høgild tlf. 9794 1049 mail voh@youmail.dk
Sorg-gruppeleder Karen-Ingeborg Jacobsen tlf. 9742 2949 mail kija@km.dk