5. søndag efter påske

"Støjniveauet stiger om os, alle jager efter vind, så Gud Helligånd må hviske for at nå et splittet sind"

Klik her hvis du vil læse konstitueret sognepræst Lise Uhrskovs andagt til 5. søndag efter påske.

God søndag!

Du kan finde tidligere andagter her.

4. søndag efter påske

Klik her og læs konstitueret sognepræst Lise Uhrskovs andagt til 4. søndag efter påske.

God søndag!

Du kan finde tidligere andagter her.

Bededag

"For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for"

Andagt: Her kan du hente Lise Uhrskovs andagt til Bededag 2020.

Salme: Det dufter Lysegrønt af græs med DR Radiopigekoret.

Du kan finde tidligere andagter her.


 

 

3. søndag efter påske

1. søndag efter påske

"Peter som benægtede – og den samme Peter, som mistede troen, da han stod ude på søen"

Hent Lise Uhrskovs andagt til 1. søndag efter påske.

Du kan finde tidligere andagter her.


 

 

Påske i Sevel, Herrup og Trandum

I løbet af påskedagene kommer her en række videoklip, et til hver af helligdagene. Alle videoer er med lokale medvirkende!

Skærtorsdag

Indledning til påsken

Ved konstitueret sognepræst Lise Uhrskov

Langfredag

Andagt i Sevel Kirke

Lise Uhrskov læser teksterne og Andreas Nørgaard spiller orgel

Påskedag

Gudstjeneste i Sevel Kirke

Medvirkende: Lise Uhrskov, Bodil Sørensen og Andreas Nørgaard

2. Påskedag

Påskeblomst! Hvad vil du her?

Bandet Hjemfart og Andreas Nørgaard


 

 

Påsken er ikke aflyst

"For påsken er ikke aflyst. Tværtimod. Budskabet om livet, der genopstår fra døden – budskabet om de nye muligheder der opstår der, hvor alt håb ellers syntes ude – har vi da nu om nogensinde brug for!"

Læs andagten til palmesøndag den 5. april ved konstitueret sognepræst Lise Uhrskov: Klik her

Lyt til "Nu bede vi den helligånd" med forskellige artister (FDF March og Lejr 2020): Klik her.

(Foto fra Herrup Kirke)

God søndag!

Mariæ bebudelses dag

"I Gudsriget er intet menneske overflødigt eller ligegyldigt. Hvert et menneske har værd og medvirker på mest mystiske måde til etablering af en plan langt større end vi kan fatte."

Læs andagten til søndag den 29. marts ved konstitueret sognepræst Lise Uhrskov: Klik her

Lyt til Kim Larsen og Kjukken med "Lysets engel går med glans": Klik her

Bonusinfo: Fotoet denne søndag er en mosaik, der hænger ved Bebudelseskirken i Nazaret.

God søndag!


 

 

3. søndag i fasten

Landets kirker er ligesom store dele af resten af samfundet lukket næsten ned de kommende 14 dage. Derfor har jeg valgt at lægge korte prædikener her på hjemmesiden som livstegn fra den lokale kirke.

Det er en svær tid og mange tanker går til dem, der sidder alene, dem som trues af fyring eller lukning grundet nedlukket, til de hjemløse og de statsløse.

Med venlig hilsen

Lise Uhrskov, præstevikar i Sevel, Herrup og Trandum kirker

 

Nåde være med jer
og fred fra Gud, vor Fader,
og Herren Jesus Kristus!


Kollekt
Almægtige Gud,
vi beder dig:
Se til os hjælpeløse mennesker,
hør vore bønner!
Udræk din kongelige højre hånd
og forsvar os
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed til evighed.
Amen
 
Evangelium
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig.
 
Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord.
 
I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen.
 
Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.«
 
Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.« Joh 8,42-51
 


Prædiken af Lise Uhrskov
Vi træder i ovenstående tekst fra Johannesevangeliet direkte ind i et uforsonligt skænderi mellem Jesus og en gruppe jøder.
 
Det er et pinligt menneskeligt skænderi. Med beskyldninger og eder verserende mellem dem.
 
Jesu budskab er ubegribeligt simpelt: ”.. jeg er udgået og kommer fra Gud”, siger han.
 
Men de kan ikke høre det, skænder han. De kan ikke høre, hvad han siger.
-
Der er ingen tvivl om, at fortællingen om, at Jesus er Gud og Menneske på én og samme tid, fuldkommen sprænger den Gammel Testamentelige fortælling om Gud. Gud bevæger sig som Sønnen fra Himlen – eller fra Bjerget, om man vil – og direkte ind i Menneskers sfære. Stiller sig på to ben og ser mennesker dybt ind i øjnene med sine egne to menneskeøjne. Det hænger ikke sammen med fortællingen om Gud som den, der skaber og opretholder verden.
 
Men der står han så foran dem. Udgået og kommet direkte fra Gud. I en menneskekrop. Og må man sige - i denne tekst – ligeledes opvisende et menneskesind. Han vredes jo. Vredes fordi de ikke vil høre hans ord. Han vredes fordi han mister dem.
 
Men hvordan skal de dog tro på, at han ikke bare har to ben plantet på jorden, men tillige et plantet i himlen og et andet på jorden?
-
Det er som om, at de har vænnet sig så meget til fortællingen om Gud, at den er blevet krystalliseret hos dem. Gud er blevet stiv, blevet en faktuel sandhed, noget man kan sige sådan og sådan om. Plus, minus, lig med - og så hverken mere eller mindre. Som har de glemt at Gud er ”den levende Gud”. At Gud er den levende Gud er selve indbegrebet af hans sandhed – det der gør ham til sand og ægte Gud. Han er den som var og som er og som kommer.
 
Og sandheden om faktuelle sandheder, den er så trist, at det er dem vi mennesker strør om os med. – Dem som fører til de mest afsindigt menneskelige skænderier hen over køkkenøer og landegrænser, i kontorlandskaber og skolegårde. Vi vil meget gerne demonstrere at sandheden er på vores side.
-
Med Gud i skikkelse af Sønnen åbenbares det for os, at sandheden vitterligt er på vores side. Bare ikke som den sandhed vi fra tid til anden gerne vil stå på, ikke som menneskelig faktuel sandhed. Sandheden er i Jesus Kristus på vores side som solidarisk – men også som revsende, når vi vil stå så stærkt på vores faktuelle sandheder, at det skaber splid og udstødelse mellem mennesker.
 
I Sønnen åbenbarer selveste ophavet og årsagen til verden og livet sig som værende på vores side. Åbenbarer at kære sig om os: Oprøres, når vi vender os bort. Men står på sine to menneskeben og ser os dybt ind i øjnene med sine menneskeøjne som er udgået og kommet fra Gud.
 
Lov og tak og evig ære være dig vor Gud.
Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen
 

 

Salme 298 (Hør melodien)

Helligånden trindt på jord

er Guds røst med livets ord;

hvem der har for sandhed øre,

i Guds nådes røst kan høre

Guddoms-faderhjertet slå.

 

Livets ord af Guddoms-rod

kilden er til livets flod;

lysets børn deri sig bade,

de af dåben sjæleglade

dukker op til evigt liv.

 

Livets Træ ved flodens rand

vokser op i troens land,

så Guds-folket mad og drikke

midt i ørken savner ikke,

lever højt ved Herrens bord.

 

Det er sandt, og det er stort,

det har Jesus Kristus gjort,

det har Herren som vor næste

kærlig gjort til fælles bedste,

evigt liv med salighed.

 

N.F.S. Grundtvig 1859.

 

 

 

 

 

Lise Uhrskov

Pr. 1. marts tiltrådte jeg som præstevikar i Sevel, Herrup og Trandum pastorat.

Mit navn er Lise Uhrskov. Jeg er 41 år gammel og bor i Hald Ege ved Viborg. Jeg lever sammen med min mand og vores tre børn på 9, 6 og 1 år.

Jeg er uddannet cand. theol. fra Københavns Universitet i 2010, men er opvokset i Frederiks mellem Herning og Viborg.

Jeg har efterhånden nogle års erfaring som præstevikar. Teologisk placerer jeg mig midt i Folkekirken.

Jeg ser meget frem til min tid her hos jer!

Med venlig hilsen

Lise Uhrskov