CAMILLA AFVIKLER FERIE I JANUAR 2021. KONTAKT NABOSOGNES PRÆSTER PÅ 2045 7422.

Sognepræst

Camilla Hansen

Hjerl Hedevej 3, Sevel, 7830 Vinderup

2045 7422 / cah@km.dk

Ugentlige fridag er mandag. 

 

I ferier henvises til nabosognes præster på tlf. 2045 7422

Pastor emeritus

Boye Bruhn

Afløser lejlighedsvis ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kordegn

Anette Bak Pedersen

Træffes tirsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00 på kontoret Hjerl Hedevej 3

9744 8059 / abp@km.dk

Organist

Anitta Thise

4010 8206 / anittathise@gmail.com

Kirkesanger, Sevel Kirke

Bodil Sørensen

9744 8303

Graver, Sevel Kirke

Poul Sørensen

4012 9812 / sevelgraver@gmail.com

Graver-medhjælper, Sevel Kirke

Anna Marie Ringgaard Troelsen

Graver, Herrup Kirke

Peter Møller

2323 2583

Graver-medhjælper, Herrup Kirke

Agnete Rasmussen

Kirkesanger, Herrup Kirke og Minikonfirmandlærer

Anne Marie Thorsen

9744 8828

Graver, Trandum Kirke

Per Larsen

2167  8578

Kirkesanger, Trandum Kirke

Anni Borg

9754 4127 / 3032 5897

Regnskabsfører og lejlighedsvis afløser for organist

Jens Erik Jørgensen

j-e-j@mail.dk / 2392 1706

Kommunikationsmedarbejder

Keld Bedsted

keldbedsted@gmail.com / 6177 8248