(Klik på foto for forstørrelse)

Sognepræst

Camilla Hansen

Hjerl Hedevej 3, Sevel, 7830 Vinderup

2045 7422 / cah@km.dk

Ugentlige fridage: Alle mandage / Fredag i ulige uger / Lørdag i lige uger. 

I ferier henvises til sognepræst Gertrud Bangshøj, Vinderup. Tlf. 9744 1105

Pastor emeritus

Boye Bruhn

Afløser lejlighedsvis ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Sekretær

Anette Bak Pedersen

Træffes tirsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00 på kontoret Hjerl Hedevej 3

9744 8059 / abp@km.dk

Organist

Andreas Nørgaard

5174 2067 / andreas.noergaard@outlook.dk

Kirkesanger, Sevel Kirke

Bodil Sørensen

9744 8303

Graver, Sevel Kirke

Poul Sørensen

4012 9812 / sevelgraver@gmail.com

Graver-medhjælper, Sevel Kirke

Louise Sigaard Jacobsen

 

 

Graver, Herrup Kirke

Peter Møller

2323 2583

Graver-medhjælper, Herrup Kirke

Agnete Rasmussen

Kirkesanger, Herrup Kirke og Minikonfirmandlærer

Anne Marie Thorsen

9744 8828

Graver, Trandum Kirke

Per Larsen

2167  8578

Kirkesanger, Trandum Kirke

Anni Borg

9754 4127 / 3032 5897

Regnskabsfører og lejlighedsvis afløser for organist

Jens Erik Jørgensen

j-e-j@mail.dk / 2392 1706

Kommunikationsmedarbejder

Keld Bedsted

keldbedsted@gmail.com / 6177 8248