Konstitueret Sognepræst fra den 1. marts 2020

Lise Uhrskov

2045 7422 / lu@km.dk

 

Præsentation:

1. marts tiltrådte jeg som præstevikar i Sevel, Herrup og Trandum pastorat.

Mit navn er Lise Uhrskov. Jeg er 41 år gammel og bor i Hald Ege ved Viborg. Jeg lever sammen med min mand og vores tre børn på 9, 6 og 1 år.

Jeg er uddannet cand. theol. fra Københavns Universitet i 2010, men er opvokset i Frederiks mellem Herning og Viborg.

Jeg har efterhånden nogle års erfaring som præstevikar. Teologisk placerer jeg mig midt i Folkekirken.

Jeg ser meget frem til min tid her hos jer!

Med venlig hilsen Lise Uhrskov

CAMILLA ER PÅ BARSELSORLOV FRA DEN 3. OKTOBER 2019

Sognepræst

Camilla Hansen

Hjerl Hedevej 3, Sevel, 7830 Vinderup

2045 7422 / cah@km.dk

Ugentlige fridag er mandag. 

 

I ferier henvises til sognepræst Gina Andersen, Ejsing. 

9744 6007 eller 30 71 70 50 / gman@km.dk.

Pastor emeritus

Boye Bruhn

Afløser lejlighedsvis ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Sekretær

Anette Bak Pedersen

Træffes tirsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00 på kontoret Hjerl Hedevej 3

9744 8059 / abp@km.dk

Organist

Anitta Thise

4010 8206 / anittathise@gmail.com

Kirkesanger, Sevel Kirke

Bodil Sørensen

9744 8303

Graver, Sevel Kirke

Poul Sørensen

4012 9812 / sevelgraver@gmail.com

Graver-medhjælper, Sevel Kirke

Anna Marie Ringgaard Troelsen

Graver, Herrup Kirke

Peter Møller

2323 2583

Graver-medhjælper, Herrup Kirke

Agnete Rasmussen

Kirkesanger, Herrup Kirke og Minikonfirmandlærer

Anne Marie Thorsen

9744 8828

Graver, Trandum Kirke

Per Larsen

2167  8578

Kirkesanger, Trandum Kirke

Anni Borg

9754 4127 / 3032 5897

Regnskabsfører og lejlighedsvis afløser for organist

Jens Erik Jørgensen

j-e-j@mail.dk / 2392 1706

Kommunikationsmedarbejder

Keld Bedsted

keldbedsted@gmail.com / 6177 8248