Månedens Salme

Jesus - det eneste

Månedens salme for juli og august ”Jesus – det eneste” er skrevet af Ole Theodor Moe i 1904. Salmen er en hyldest til Jesus, som både værende hellig og guddommelig, men også værende den perfekte form af et menneske, hvis levevis vi bør lære af og efterligne.

Gennem salmen males et billede af, hvem Jesus er. I det første vers skrives det, at han er det helligste og reneste menneske, der nogensinde har levet; ja han er den eneste, der nogensinde har været Gud og menneske på samme tid. Han er fuld af kærlighed, nåde og sandhed, og han er almægtig i kraft af sin guddommelighed. 

I de to efterfølgende vers bliver forholdet mellem mennesker og Jesus tydelig: Når vi møder modgang, er Jesus nær. Når mennesker glemmer os, husker Jesus os. Når vi beder om vejledning, hører Jesus os, og handler således, at det tjener os bedst. I sidste del af tredje vers beder vi dels Jesus om, hans vilje må ske med os, og dels beder vi om, at vi må erfare forholdet mellem os og ham: At vi må bøje os og henvende os til Jesus, og at Jesus hører os og handler til vores bedste. 

Det sidste vers er, som det første vers, igen en hyldest til Jesus – denne gang som en tak for den værdi, Jesus finder i os alle. Vi beder ham dels om, at vi må lære at leve som ham – altså leve i kærlighed og sandhed – og så beder vi ham til sidst om, at han må frelse os og tage os med sig til Paradiset den dag, hvor han kommer igen.

Melodien er skrevet af Caroline V. Sørlie omkring 1910, og den har nummer 62 i Den Danske Salmebog fra 2003.

Andreas Nørgaard

1. Jesus - det eneste,
helligste, reneste
navn, som af menneskelæber er sagt.
Fylde af herlighed,
fylde af kærlighed,
fylde af nåde, af sandhed og magt.

2. Modgangen møder mig,
aldrig du støder mig
bort fra din hellige, mægtige favn.
Mennesker glemmer mig!
Herre, du gemmer mig
fast ved dit hjerte og nævner mit navn.

3. Herre, du høre mig,
Herre, du føre mig,
hvordan og hvorhen det tjener mig bedst!
Giv mig at bøje mig,
giv mig at føje mig
efter din vilje, mens her jeg er gæst!

4. Du er den eneste,
helligste, reneste;
giv mig dit rene og hellige sind!
Fri mig fra farerne,
frels mig fra snarerne,
tag mig til sidst i din herlighed ind!