Hjemmealtergang

Er du forhindret i at deltage i gudstjenesten, kan du kontakte sognepræsten og træffe aftale om hjemme-altergang.

Kontaktoplysninger for sognepræsten.