Dåbsjubilæum søndag den 18. marts 2018

Dåbsjubilæum for Sevel Herrup og Trandum i Sevel Kirke søndag den 18. marts 2018. Foruden dåbsjubilarerne medvirkede også kirkernes børnekor.

(Foto: Else Hjoth)

Fastelavn i Trandum

Fastelavnssøndag var der indbudt til gudstjeneste i Trandum Kirke, tøndeslagning og kaffebord i Mogenstrup Forsamlingshus. Mange voksne og flot udklædte børn havde en god søndag eftermiddag.

Østre Sogns Beboerforening, Sevel Borgerforening og Trandum Menighedsråd stod bag arrangementet.

(Foto: Else Hansen - Klik for forstørrelse)

Kirkefrokost

Søndag den 11. februar var Sevel Kirke fyldt med dåbsgæster, voksenkor og kirkegængere. Efter gudstjenesten var der hygge og snak ved frokosten i Kirkehuset.

Helligtrekonger i Sevel

Peter Fischer-Møller, der er biskop i Roskilde og formand for Danmission, fortalte med stort engagement og med humor om Danmissions arbejde. Arrangementet startede med gudstjeneste i kirken og efterfølgende kaffe og foredrag i kirkehuset den 7. januar 2018.

Tak til Hanne Marie Meier

En stor tak til præst Hanne Marie Meier, der det sidste års tid har været barselsvikar i Sevel, Herrup og Trandum. Her er det foto fra gudstjenesten i Trandum Kirke den 7. januar 2018, hvor Else Hansen takker Hanne Marie Meier i forbindelse med fratrædelsen.