Konfirmander 2018

Konfirmandfoto 2018 fra Herrup (den 29.april), Trandum (den 6. maj) og Sevel (den 13. maj). Klik på foto for forstørrelse. (Fotograf: Anders Borg)

Hjertelig tillykke til jer alle!

Konfirmation i Herrup

En flok spændte konfirmander på vej ind i Herrup Kirke søndag den 29. april 2018. (Foto Elin Fiedler).

Konfirmation i Trandum

Et par stemningsbilleder fra konfirmationen i Trandum Kirke søndag den 6. maj 2018. (Foto: Anders Borg)

Forårskoncert i Trandum Kirke

Forårssange og salmer ved  Hanne Nørtoft Bødtker og Johannes Bødtker. En meget smuk, stemningsfuld og livsbekræftende koncert den 1. maj i Trandum Kirke.  

(Foto: Else Hansen)

Per Larsen - 25 år ved Trandum Kirke

I anledning af 25 års jubilæum blev graver Per Larsen søndag den 15. april 2018 fejret ved kirkefrokosten i Mogenstrup Forsamlingshus.

En stor tak for din indsats ved kirken og hjertelig tillykke!

(Foto: Else Hansen)

 

Skærtorsdag i Herrup

Skærtorsdag var der inviteret til fællesspisning i Herrup Kulturhus. Arne Pedersen fra Voel fortalte om nadverens liturgi. Efter middagen var der gudstjeneste i Herrup Kirke. Klik for forstørrelse. (Foto: Elin Fiedler)

 

Påske i Børnehøjde

Foto fra "Påske i Børnehøjde" i Trandum Kirke den 27. marts 2018. Vi hørte om hvad der skete i påsken, sang og nød pizza til aftensmad. Klik for forstørrelse. (Foto: Else Hansen)

Dåbsjubilæum søndag den 18. marts 2018

Dåbsjubilæum for Sevel Herrup og Trandum i Sevel Kirke søndag den 18. marts 2018. Foruden dåbsjubilarerne medvirkede også kirkernes børnekor.

(Foto: Else Hjoth)

Fastelavn i Trandum

Fastelavnssøndag var der indbudt til gudstjeneste i Trandum Kirke, tøndeslagning og kaffebord i Mogenstrup Forsamlingshus. Mange voksne og flot udklædte børn havde en god søndag eftermiddag.

Østre Sogns Beboerforening, Sevel Borgerforening og Trandum Menighedsråd stod bag arrangementet.

(Foto: Else Hansen - Klik for forstørrelse)

Kirkefrokost

Søndag den 11. februar var Sevel Kirke fyldt med dåbsgæster, voksenkor og kirkegængere. Efter gudstjenesten var der hygge og snak ved frokosten i Kirkehuset.

Helligtrekonger i Sevel

Peter Fischer-Møller, der er biskop i Roskilde og formand for Danmission, fortalte med stort engagement og med humor om Danmissions arbejde. Arrangementet startede med gudstjeneste i kirken og efterfølgende kaffe og foredrag i kirkehuset den 7. januar 2018.

Tak til Hanne Marie Meier

En stor tak til præst Hanne Marie Meier, der det sidste års tid har været barselsvikar i Sevel, Herrup og Trandum. Her er det foto fra gudstjenesten i Trandum Kirke den 7. januar 2018, hvor Else Hansen takker Hanne Marie Meier i forbindelse med fratrædelsen.