Velkommen på legepladsen

Sevel kirkes legeplads er placeret i kirkehaven, for at kirkens unge brugere - børnekor, minikonfirmander, konfirmander og børnene i Myretuen - nemt kan lege der uden at skulle krydsevejen.

Når børnene er til aktiviteter i kirken eller kirkehuset, har de pågældende ledere ansvaretfor børnene. Derfor er det vigtigt, at lederne trygt kan sende børnene ud på legepladsen.

Alle børn er selvfølgelig velkomne på legepladsen – det gælder også gæster på Sevel Kro eller Sevel Forsamlingsgård. Her vil det være forældrene, der har ansvaret, når børnene skal krydse en trafikeret vej for at nå om i kirkehaven.